Bipolär.nu

Bipolär Sjukdom

När man lider av bipolär sjukdom så befinner man sig i regel i en av två tillstånd: maniskt eller deprimerat. Det är oerhört tärande både för en själv och för de människor som står en nära och behandling är av yttersta vikt. Både maniska och deprimerade perioder kan leda till svåra och direkt farliga situationer.

Symptom

Det finns lite olika typer av bipolär sjukdom, men de kan i regel sammanställas och sammanfattas med att den sjuka människan i olika perioder drabbas av maniska respektive deprimerade perioder. Den vanligaste bipolära sjukdomen brukade tidigare refereras till som manodepressiv sjukdom, vilket ger en talande bild.

Depression

Under den deprimerade perioden är man nedstämd, trött, orkeslös, oinspirerad och känner avsaknad av mening. Man är negativt inställd till det mesta och finner ingen glädje i sin tillvaro, även om man till och med kan se att det finns saker i ens liv att vara tacksam över. Att inte kunna känna glädje när man vet att det finns glädjeämnen i ens liv kan medföra skuldkänslor som gör den deprimerade personen ännu mer nedstämd. Koncentrationsförmågan blir nedsatt, liksom aptit, sexlust och självförtroende. Vissa får ökad aptit istället för nedsatt vilket kan leda till snabb viktökning som i sin tur kan fördjupa depressionen. Behandling är mycket viktig för att spräcka den onda cirkeln.

Mani

Efter en tid av nedstämdhet kommer människan med bipolär sjukdom till ett helt annat stadium, som helt skiljer sig från depressionsfasen. Man blir manisk, får ofta svårt att sova, har outsinlig energi, ofta enormt mycket kreativitet men också bristande empatisk förmåga. Ofta har man tendenser att förstora och överdriva känslor, uppfattningar och händelser, såväl som den egna personens betydelse. En manisk person har ofta grandios självbild och kan, om hen inte behandlas, bli farlig för sig själv såväl som för sin omgivning eftersom manin ofta kommer medirritabilitet och aggressivitet. I en manisk fas har personen som lider av den bipolära sjukdomen dåligt omdöme.

Hypomani

I milda fall av pibolär sjukdom blir personen inte manisk, utan hypomanisk, vilket är en mildare form av mani. Man får symptomen som beskrivs ovan men i avsevärt mildare form. Dessa människor kan man ofta resonera till behandling.

Psykos

När anfallen av depression eller mani blir så allvarliga att personen som drabbas får förvrängd verklighetsuppfattning så kallar man tillståndet för psykos. Paranoia, förföljelsemani och en övertro till sig själv och sin betydelse är tecken på psykos.

Orsaker

När man försöker utröna varför en viss person drabbas av bipolär sjukdom så finns det flera faktorer som spelar in. Man tar hänsyn till både arv och miljö i denna sjukdom - faktiskt mer till just arv än i många andra psykiska sjukdomar. Det är många gånger generna som avgör hur väl man kan hantera påfrestningar i livet och är man dåligt genetiskt utrustad så har man större benägenhet att drabbas av sjukdomar som just bipolär sjukdom. I regel är det en stressande livshändelse (dödsfall, skilsmässa, arbetslöshet etc.), eller användande av en kraftfull drog, som kan utlösa den bipolära sjukdomen och har man en gång drabbats så finns den i en i större eller mindre utsträckning. I senare skeden tycks yttre omständigheter ha mindre påverkan för när sjukdomsperioderna sätter in.

Behandling

När det gäller bipolär sjukdom så är det väldigt viktigt att man söker och får behandling. Man blir ganska lätt farlig för sig själv under depressiva sekvenser, samt för andra under de maniska. Följderna är inte alltid dramatiska, men de kan snabbt ge konsekvenser i nära relationer. Man får i regel olika medicinering beroende på om man söker hjälp vid en depressiv eller manisk period. Tillstånden är sina motpoler.

Den maniske patienten får i regel rogivande och stämningsstabiliserande mediciner. Har personen inte sovit på flera dygn så kan de också få sömngivande läkemedel eller till och med skrivas in på sjukhus för inbromsning av sjukdomsförloppet.

Ofta behandlas man med antidepressiv medicin och humörstabiliserande läkemedel. Ofta kombinerar man dessa med läkemedel mot sömnbesvär och ångest när symptomen är som svårast.
Terapi i form av samtalsstöd med en psykolog kan ofta vara till stor hjälp både vid maniska och depressiva skov.

Förebyggande vård

Man kan förebygga svåra skov av depression och mani genom att regelbundet besöka en psykolog/behandlare. Genom kunskap kan man också lära sig hur man känner igen tidiga tecken av sjukdomens olika faser, samt vita åtgärder via mediciner och psykoterapi. Stöd från sina nära är viktigt för den som lider av bipolär sjukdom.

Källa: www.1177.se